Shenzhen Mai Kangxin Medical Robot Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $20,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shenzhen Mai Kangxin Medical Robot Co., Ltd.
Guangdong, China
Theme PromotionMoving machine
Model No.: MKX-YWJ-01A/MKX-YWJ-01 Superior (Ⅲ) Moving machine+ Wheelchair+ Toilet commode+ Bath stool Waterproof + Medical mute wheels+ Adjustable height

Shenzhen Mai Kangxin Medical Robot Co., Ltd(a.k.a. MKX) is one intelligent medical rehabilitation corporation founded in Shenzhen, Guangdong, China in 2014. MKX began as a specialized intelligent medical rehabilitation products manufacture to sell industry leading products globally. Over the years, we have leveraged our technology and information gathering expertise.

 

MKX products with over 30 patents, products bears FDA, CE, FSC and ISO13485 mark. We are creating a platform for sustainable growth.

Aiding Instrument
Lifting Equipment
Moving Machine